Pharma Monitor Express

Visualisering och analys av försäljningsstatistik

Detta verktyg är framtaget för analys av bolagets egna och konkurrerande bolags produkter och dess försäljning. Med hjälp av Pharma Monitor Express kan både enskilda produkter och hela produktkategorier följas utifrån valda parametrar. Exempelvis kan försäljningstatistiken konsolieras på olika nivåer eller filtreras på exempelvis förpackningsstorlek. Pharma Monitor Express är lättöverskådligt och du kan välja mellan olika grafiska vyer eller tabellformat. All information kan exporteras och sparas lokalt.

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se