Om oss

Bonnier Pharma Insights AB startades 2015 och köpte då upp Sjöströms Nordic ABs verksamhet. Sjöströms Nordic AB startades av Uno Sjöström år 2004. Under ett flertal år har verksamheten breddats från CRM-implementering (Customer Relationship Management) till att omfatta processkartläggning, kris- och kontinuitetsplaner, Excel-verktyg samt inhyrning av personal, främst inom IT- och assistentsektorn. Sedan 2010 har verksamheten fokuserat på att tillhandahålla olika typer av webbaserade verktyg till läkemedelsindustrin.

Vi som arbetar på Bonnier Pharma Insights har bred kompetens, då vi ska kunna möta olika kunders behov. Vi har erfarenhet av detaljerad prissättning och uppdrag med ramavtalsförfarande.

  • Slutanvändarsupport
  • Webbaserade verktyg
  • Kundanpassade lösningar
  • Projektledning
  • Integrations koordinering

 

Vi tillhandahåller även konsulter inom ovan nämnda områden med fokus på utförande.