Nimnis

Marknadsanalys, prisanalys, planering och prissättning

De flesta företag har ett fåtal personer som ansvarar för prissättning. Men vad händer om dessa personer inte är på plats? Med Nimnis behövs inte längre komplicerade kalkylblad som endast väl insatta personer förstår sig på och framförallt kan de personer som arbetar med prissättningen fokusera på analys istället för att sammanställa data.

Nimnis är mycket användarvänligt och kräver minimal utbildning.

Nimnis sammanställer och tillgängliggör snabbt intern och extern information för alla berörda parter på företaget, bl.a. både egna och konkurrenternas historiska priser samt aktuell lager- och leveransstatus.

INNEHÅLL:

 • En fullständig överblick över det egna bolagets och konkurrenters produkter, priser, positioner och försäljning.

 • Information från olika avdelningar i en vy så som leveransbesked från logistikavdelning och försäljningsgodkännande från Regulatoriska avdelningen.

 • Potentiella finansiella resultat i dynamiska kalkyleringsmodeller.

 • Färdiga prisansökningar och andra bra exporter.

INSIKTER:

 • Prisanalys
 • Prishistorik
 • Nordisk överblick
 • Konkurrenters beteendemönster
 • Marknadsmönster
 • Prisoptimering

FÖRDELAR:

 • Minskar arbetsbelastningen och sparar tid.

 • Möjliggör mer ingående analys och resulterar i mer informerade beslut.

 • Optimerar priserna och prissättningen för maximal lönsamhet.

 

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se