Nimnis

Marknadsanalys, prisanalys, planering, och prissättning. produktprissättning.

De flesta företag har en person som ansvarar för prissättning. Men vad händer om denna person inte är på plats? Med Nimnis behövs inte längre komplicerade kalkylblad som endast väl insatta personer förstår sig på.

Nimnis är användarvänligt och kräver minimal utbildning.

Med detta verktyg sammanställs och tillgängliggörs snabbt intern och extern information, till exempel lager- och leveransstatus, för analys och tydlig prissättning. All information kan exporteras och sparas lokalt.

NIMNIS SAMMANSTÄLLER:

 • En fullständig överblick över det egna bolagets och konkurrenters produkter, priser, positioner och försäljning både för kommande period och historisk.

 • Information från olika avdelningar i en vy så som leveransbesked från logistikavdelning och försäljningsgodkännande från Regulatoriska avdelningen.

 • Potentiella finansiella resultat i dynamiska kalkuleringmodeller.

 • Data från myndigheter.

FUNKTIONER:

 • Visualiserar och sammanställer data.

 • Prissättnings förslag baserat på det egna företagets förutsättningar.

 • Kan användas i alla Nordens länder.

 • Grafik och exportfunktioner till Excel och PDF.

 • Dynaminska kalkuleringsmodeller

FÖRDELAR:

 • Minskar arbetsbelastningen och sparar tid.

 • Möjliggör mer ingående analys och resulterar i mer informerade beslut.

 • Optimerar priserna och prissättningen för maximal lönsamhet.

 • Ökar möjligheten för att produkter att bli periodens vara.