Monitend

Sammanställer informationen om nuvarande och historiska avtal för upphandlade läkemedel för rekvisition.

Analysverktyget Monitend sammanställer information om upphandlade läkemedel. Genom överskådliga vyer visas prissättning, avtalsperioder och försäljning kopplade till respektive upphandling och region. Med en knapptryckning kan all information exporteras och sparas lokalt.

MONITEND SAMMANSTÄLLER:

  • Kontrakterade priser och avtalsperioder

  • Jämförelser av lägsta pris per produkt

  • Enkel översikt av utgående kontrakt

FUNKTIONER:

  • Enkel och snabb tillgång till information för att underlätta analyser

  • Grafik och exportfunktioner till Excel

  • Optimerar arbetstid och resurser

  • Ger komplett översikt som underlag till taktiska och strategiska beslut

  • Uppmärksammar anbudstidslinjer och minimerar risken för fel

 

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se