Drugstats

Kombinerar all patient- och förskrivningsdata med demografi och förändringar över tid.

Analysverktyget DrugStats kombinerar patient- och förskrivningsdata med demografi. Verktyget kan ställas in på läkemedelsnamn eller aktiv substans. Därefter redovisas förskrivningen fördelat på exempelvis förskrivningsregion, ålder, kön, verksamhetsinriktning och förskrivningsperiod.

Med tydlig grafik synliggörs förändringar över tid. All information kan exporteras och sparas lokalt.

DRUGSTATS SAMMANSTÄLLER:

  • Detaljerad förskrivningsdata fördelat på substans, läkemedelsnamn, kön, ålder, region, antal patienter, antal recept, verksamhetsinriktning, mm.

  • Vilken typ av verksamhetsinriktning som skriver ut specifika produkter.

  • Analysunderlag för att hitta förskrivningsmönster

FÖRDELAR:

  • Enkel och snabb tillgång till beslutsunderlag.

  • Grafik och exportfunktioner till Excel och PDF.

 

 

För ytterligare information, kontakta Lisa Axelsson, Client Relations Associate, Bonnier Pharma Insights: +46 (0) 70 205 71 72 eller lisa.pm.axelsson@bonnierpharmainsights.se